eHow

Blog chia sẻ kỹ năng và khoá học trực tuyến!


e-learning

Học

Khi một người học tương tác với môi trường học tập điện tử, được gọi là học tập tăng cường.

Học nữa

Nội dung kỹ thuật số tăng cường có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, video, âm thanh.

Học mãi

Bằng cách cá nhân hóa hướng dẫn, học tập tăng cường đã được chứng minh là cải thiện hiệu suất học tập.