Tiến sĩ Stanford: “Học tiếng Anh bằng trải nghiệm thực tế”

Anh Nguyễn Chí Hiếu là Tiến sĩ Kinh tế học tại Đại học Stanford, thủ khoa MBA tại Đại học Oxford, thủ khoa ngành Kinh tế & Khoa học Chính trị tại Học viện Kinh tế – Chính trị London (LSE), top 100 sinh viên xuất sắc nhất thế giới (2006), hiện là Nhà đồng…