Sau 30 năm tuổi, website đã thay đổi những gì?

Ông Tim Berners-Lee - nhà khoa học máy tính người Anh - đã phát minh ra World Wide Web (WWW) năm 1989 - Ảnh: Wearedevelopers

Ngày 6-8-1991, trang web đầu tiên trên thế giới ra đời tại địa chỉ http://info.cern.ch. Ông Berners-Lee đã phát triển ra HTML, HTTP và URL – những yếu tố làm nên trang web, tất cả trên chiếc máy tính NeXT của ông do Hãng Apple sản xuất.

Published